• 27832106
  • tphinfo@gmail.com

Baggrund for mit virke

Baggrund og “byggesten” for mit virke.

——————————————–

Tphinfo – Grundlægger & ejer af Tphinfo

(2024- ?)  Konsulent ydelser indenfor Facility & Management – Energi rådgivning

———————————————

Copenhagen Atomics – Chef for facility

(2023- 2024)  Projekt ansvarlig for opbygning af ny produktions facilitet inkl. alle forsyninger. Til opbygning af atomreaktorer.

———————————————

Kaleido Technology – Chef for facility & technical service (PTA)

(2018- 2023) Projekt ansvarlig under opbygning af faciliteten. Service, vedligehold og udvikling af bygninger og teknisk udstyr. Strategisk, taktisk og operationel arbejdsområde. Budget ansvarlig for hele FM-området. High level fræse-facility inkl. renrum. Udliciteret rengøring, affald, madleverance, samt div. tekniske vedligehold.

———————————————

Næstved, Slagelse & Ringsted – Driftschef & Bygningschef, COO (inkl. alt teknisk udstyr & Sygehusenes Bygninger & projekter) (Region Sjælland)

(2017- 2018) Vedligehold af alt udstyr strategisk, taktisk og operationelt. Samlet budget ansvar for hele FM-området (Projekter op til 423 mill.D.Kr. Afd.- budget ca. 50 mill. D.Kr. Ledelsesansvar (ca. 65 mand).

 ———————————————

Grundfos Holding A/S – Worldwide Facility Management (Group level)

(2012 – 2017)   Facility Management for 86 selskaber I 56 lande. Koncern standarder, netværk (ledelses setup), bygnings- & energiaudit, Strategi udvikling Property & Facility Management. Økonomi setup for hele området, target setting (KPI) o.m.a.

———————————————

Grundfos Sensor A/S – Fabriks Chef (inkl. Facility Management)

(2006 – 2012)   Teknisk service & facility ansvar som beskrevet i næste afsnit

(år 2004 – 2006).Ansvarlig for hele fabrikken/produktionen af silicium baseret wafere. Personaleansvar for fabrikken. Strategisk planlægning af produktion & vedligehold. Herunder LEAN – ISO 9001:2008, bekendtgørelse 923 & ISO 18001. Budgetansvar ca. 25 mill. D.Kr.Kontrakt ansvarlig vedr. lejere, samt interne og eksterne leverandører heri blandt kantine

———————————————

Grundfos Sensor A/S – Teknisk Chef & Facility Manager

(2004 – 2006)    Strategisk udvikling og planlægning af property/facility området samt alt teknisk udstyr inkl. Service, drift & forebyggende vedligeholde af bygninger og alle tekniske produktionssystemer og forsyningssystemer. Sikkerhedschef. Personaleledelse.

———————————————

Ibsen Photonics A/S – Teknisk Chef & Facility Manager

(2002 – 2004)   Strategisk udvikling og planlægning alt teknisk udstyr inkl. facility  området. Service , drift & forebyggende vedligeholde af alle  tekniske  produktionssystemer og forsyningssystemer samt bygninger. Sikkerhedschef. Personaleledelse.

———————————————

A-pressen A/S – IT-support & projekter

(2001)    Support, service & vedligehold af alt it-udstyr & software.

———————————————

Sjællandske Avistryk A/S – Service- og vedligeholdelses chef (Bygningschef).

(1998 – 2001)   Personaleledelse af mellemledere og teknisk personale. IT-chef. Ansvarlig vedr. div. kontraktforhandlinger. Leverandør ansvarlig. Projektchef under opførelsen af trykkeriet og opsætning af trykpressen samt alt tilhørende udstyr (ca. 150 mill. D.Kr.). Bygningsvedligehold samt service & vedligehold af alt produktionsudstyr (trykkeri/pakkeri) samt perifert udstyr. Sikkerheds chef. Indkøbsansvarlig. Budgetansvar ca. 25 mill. D.Kr.

———————————————

Sjællandske Dagblade A/S – Teknisk Chef

(1992 – 1998)   Personaleledelse. Service & vedligeholdelse af trykpressen og alt tilhørende udstyr, heri blandt pakkeri. Konstitueret it-chef i 7 mdr. Projektleder på installation til/ombygninger af trykpressen og andet teknisk udstyr, samt på alle ejendomme (fordelt på hele sydsjælland). Indkøbsansvarlig.

———————————————

Stora Papyrus A/S – Procesansvarlig & projektledelse

(1990 – 1992)   Tilsynsførende under opførelse af afsværtningsanlæg( ca. 270mill. DKr.) sammen med en kollega for el & instrumenteringsdivisionen, samt styresystem. Afholdelse af byggemøder. Service & vedligeholde ar procesteknisk udstyr. Projektering og implementering af udvidelser for div. papirmaskiner og tilhørende udstyr. Slambehandling, biotårne damp kraftværk o.m.a.

———————————————

Intertec Contracting A/S – Site Chef (Freelance)

(1988 – 1990)    Østafrika: Ansvarshavende projektchef under implementering af spændingsforsyning til kommunikationsanlæg (PV-solar). Samt implementering af HF radiostationer og tilhørende radiotelex. Ledelse og planlægning for 20 mand (lokal arbejdskraft). Strategisk planlægning for site på 2000 Km i total størrelse. Chef underviser. Kommunikationsspecialist i Dupline system (data/signal håndtering). Ansvarshavende for commissioning med kunden.