• 27832106
  • tphinfo@gmail.com

Konklusion

Vand udendørs:
Al havevanding og bilvask udføres med regnvand.

Vand indendørs:
Perlator i alle vandhaner og brusere er skiftet ca. 50% besparelse. 2-skyl toiletter, spare ca. 40% i8 sammenligning med 1-skyl toiletter.

Varmepumpe varmtvand:
Sammenlignet med alm. vandvarmer er denne 3,7 gange så effektiv.

Varmepumpe (varme i huset):
Ca. 45% besparelse med varmepumpe i stedet for naturgas.
(10 % af de 45% kommer fra PV-solar solceller).

Lys:
Alle steder hvor der er installeret LED lys spare mellem 70-85%.

Solarceller:
Dækker husets behov af kWh på årsbasis eksklusiv EL-bil.